Protecția datelor și confidențialitate

Consimțământ față de protecția datelor și confidențialitate

ROVENSA, S.A. respectă toate normele legale naționale și ale UE aplicabile în domeniul protecției datelor, al confidențialității și al securității informațiilor.
ROVENSA, S.A. implementează un Sistem de protecție a datelor cu caracter personal și un Sistem de securitate a informațiilor pentru a asigura respectarea reglementărilor și demonstrarea responsabilității instituționale în ceea ce privește protecția datelor și securitatea informațiilor, implementând toate măsurile tehnice și organizatorice necesare, atât pentru a respecta regimul juridic general al actualei Legi privind protecția datelor, cât și pentru a respecta regimul juridic special al Regulamentului general privind protecția datelor, aplicabil începând cu 25 mai 2018.
Pentru orice clarificări sau informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile în acest domeniu, vă rugăm să contactați Biroul de protecție a datelor ROVENSA, S.A. prin e-mail, la adresa dataprotection@rovensa.com.

Definiții

«Date cu caracter personal »

Date cu caracter personal înseamnă informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator. Identificatorii personali pot fi, de exemplu, un nume, un număr de identificare, date de localizare, identificatori prin mijloace electronice sau unul sau mai multe elemente specifice ale identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale persoanei fizice respective.

“Prelucrarea datelor cu caracter personal”

Prelucrare înseamnă o operațiune sau un set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau orice altă formă de dezvăluire, compararea sau interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.

“Module cookies”

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni cu informații considerate relevante pe care dispozitivele utilizate pentru acces (computere, telefoane mobile sau dispozitive mobile portabile) le descarcă prin intermediul browser-ului, atunci când un site web este vizitat de către Client sau Utilizator.

Operator de date

ROVENSA, S.A., cu sediul în Edificio Lumnia, R. Centieira 61 5B, 1800-056 Lisabona, Portugalia, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Lisabona sub numărul 503463060 și persoană juridică nr. 514194910, cu un capital social de 232.200.591,00€, denumită în continuare ROVENSA, S.A., este entitatea responsabilă pentru site-urile web www. rovensa.com și pentru aplicațiile informatice, denumite în continuare canale sau aplicații, prin intermediul cărora Utilizatorii, Beneficiarii Serviciilor sau Clienții au acces de la distanță la serviciile și produsele Agrobusiness, care sunt prezentate, comercializate sau furnizate, în orice moment, prin intermediul acestora.
Utilizarea canalelor sau a aplicațiilor de către orice Utilizator, Beneficiar al Serviciilor sau Client poate implica efectuarea de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, a căror protecție, confidențialitate și securitate de către ROVENSA, S.A., în calitate de entitate responsabilă de prelucrarea acestora, este în conformitate cu termenii prezentei Politici de protecție a datelor și confidențialitate.

Detaliile de contact ale operatorului de date

În scopul contactării Biroului de protecție a datelor ROVENSA, S.A., vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa dataprotection@rovensa.com, descriind subiectul cererii și indicând o adresă de e-mail, un număr de telefon de contact sau o adresă poștală.

În orice alt scop, pot fi utilizate următoarele date generale de contact ale ROVENSA S.A.:

  • Adresa de corespondență: Edificio Lumnia, R. Centieira 61 5B, 1800-056
  • Email: info@rovensa.com
  • Telefon: +351 213 222 750

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

ROVENSA, S.A. prelucrează datele cu caracter personal strict necesare pentru a asigura dezvăluirea informațiilor și funcționarea canalelor sale, în funcție de utilizările făcute de Utilizatori, Destinatarii Serviciilor sau Clienți, fie cele furnizate de Utilizatori sau Destinatarii Serviciilor în scopul înregistrării cererilor sau al obținerii de informații, fie cele furnizate de Clienți în scopul abonării la aceste canale, fie cele care rezultă din utilizarea serviciilor furnizate de ROVENSA, S.A. prin intermediul acestora, cum ar fi accesul, consultarea, instrucțiunile, tranzacțiile și alte înregistrări legate de utilizarea lor.

În special, utilizarea sau activarea anumitor funcționalități ale canalului poate implica procesarea unui număr de identificatori personali direcți sau indirecți, cum ar fi numele, adresa, detaliile de contact, adresele dispozitivelor sau locația geografică, cu condiția să fi fost dat consimțământul expres al utilizatorului, al destinatarului serviciului sau al utilizatorului/clientului pentru o astfel de utilizare.

În toate cazurile, Utilizatorii, Destinatarii Serviciilor sau Clienții vor fi întotdeauna informați cu privire la necesitatea accesării acestor date pentru utilizarea funcționalităților canalelor în cauză.

Datele cu caracter personal colectate de ROVENSA, S.A. sunt prelucrate electronic, în anumite cazuri în mod automatizat, inclusiv prin procesarea fișierelor sau definirea profilurilor și în cadrul gestionării relațiilor precontractuale, contractuale sau post-contractuale cu Utilizatorii, Destinatarii Serviciilor sau Clienții, în conformitate cu reglementările naționale și comunitare în vigoare.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile sau tipurile de date cu caracter personal ale utilizatorilor, beneficiarilor de servicii sau clienților prelucrate sunt numele, prenumele, data nașterii, adresa, codul poștal, țara, numărul de telefon fix, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, numărul de contribuabil sau numărul documentului de identificare (neobligatoriu).

Principiile legale

Toate operațiunile de prelucrare a datelor respectă principiile juridice fundamentale în domeniul protecției datelor și a vieții private, în special în ceea ce privește circulația, legalitatea, fiabilitatea, transparența, scopul, minimizarea, păstrarea, acuratețea, integritatea și confidențialitatea acestora, iar ROVENSA, S.A. este pregătită să își demonstreze responsabilitatea față de persoana vizată sau față de orice terță parte care are un interes legitim în această chestiune.

Temeiuri legitime

Toate operațiunile de prelucrare a datelor sunt efectuate de către ROVENSA, S.A. din motive legitime, în special, fie pentru că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice, fie pentru că prelucrarea este considerată necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru aranjamente precontractuale la cererea persoanei vizate, fie pentru că prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus operatorul de date, fie pentru că prelucrarea este necesară pentru interesele legitime urmărite de ROVENSA, S.A. sau de către terțe părți.

Scopul prelucrării

Toate datele cu caracter personal prelucrate în cadrul canalelor ROVENSA, S.A. sunt destinate exclusiv furnizării de informații utilizatorilor, gestionării datelor cu caracter personal ale destinatarilor serviciilor considerate necesare în scopul gestionării relației sau comunicării, precum și furnizării serviciilor contractate de către clienți și, în general, gestionării relației precontractuale, contractuale sau post-contractuale cu utilizatorii sau clienții.

De asemenea, datele cu caracter personal colectate pot fi prelucrate în scopuri statistice, pentru dezvăluirea de informații sau pentru activități promoționale, precum și pentru activități comerciale sau de marketing, în special pentru a promova acțiuni de difuzare de noi funcționalități sau de noi produse și servicii, prin intermediul comunicării directe, fie prin corespondență, fie prin poștă electronică, mesaje sau apeluri telefonice sau orice alt serviciu de comunicații electronice. Cu condiția ca informarea prealabilă și colectarea autorizației exprese pentru aceste din urmă scopuri să fie întotdeauna asigurate, Utilizatorii sau Clienții își pot exercita în orice moment dreptul de opoziție față de utilizarea datelor lor personale în alte scopuri care extrapolează gestionarea relației contractuale, și anume în scopuri de marketing, pentru trimiterea de comunicări informative sau pentru includerea în liste sau servicii de informare, și trebuie, în acest scop, să trimită o cerere scrisă adresată Biroului de protecție a datelor ROVENSA, S.A., în conformitate cu procedurile indicate mai jos.

Perioade de stocare a datelor

Datele cu caracter personal vor fi stocate numai pentru perioada necesară pentru scopurile care au dus la colectarea sau prelucrarea ulterioară a acestora și se asigură respectarea tuturor normelor legale aplicabile în materie de arhivare.

Utilizarea cookie-urilor

ROVENSA, S.A. poate utiliza, eventual, două mari categorii de cookie-uri: cookie-uri în domeniul site-urilor online și cookie-uri în cadrul canalelor de comunicare electronică directă, iar în oricare dintre categorii acestea pot fi dezactivate de către Utilizatori sau Clienți.

ROVENSA, S.A. utilizează cookie-uri pe site-urile sale pentru a îmbunătăți performanța și experiența de navigare a Utilizatorilor și Clienților, crescând, pe de o parte, viteza și eficiența răspunsului și, pe de altă parte, eliminând necesitatea de a introduce în mod repetat aceleași informații.

Utilizarea modulelor cookie ajută site-urile web să recunoască dispozitivele Utilizatorilor și Clienților data viitoare când aceștia le vizitează, iar în unele cazuri este, de asemenea, esențială pentru funcționarea acestora. Cookie-urile utilizate de ROVENSA, S.A. în toate canalele sale nu colectează informații personale care să permită identificarea Utilizatorilor sau a Clienților, și păstrează doar informații generice, și anume forma sau locația geografică de acces și modul în care aceștia utilizează canalele, printre altele. Cookie-urile rețin doar informații legate de preferințele Utilizatorilor și Clienților, nefiind înregistrați identificatori personali.

Utilizatorii, destinatarii serviciilor și clienții pot decide în orice moment, prin intermediul aplicației informatice pe care o utilizează pentru a naviga pe internet („browser”), să fie notificați cu privire la primirea de module cookie, precum și să blocheze intrarea acestora în sistemul lor.

În funcție de scopurile vizate, ROVENSA, S.A. poate utiliza, dacă este cazul, trei tipuri diferite de cookie-uri, în conformitate cu următoarele specificații:

  • (i) cookie-uri esențiale – unele cookie-uri sunt esențiale pentru accesul la anumite zone specifice ale canalelor online, permițând navigarea și utilizarea aplicațiilor, cum ar fi accesul la zonele securizate ale site-urilor, prin înregistrarea utilizatorului – fără aceste cookie-uri, serviciile care necesită acest lucru nu pot fi furnizate;
  • (ii) module cookie de funcționalitate – modulele cookie de funcționalitate permit memorarea preferințelor de navigare ale utilizatorului, evitând astfel necesitatea reconfigurării și personalizării la fiecare vizită;
  • (iii) module cookie analitice – aceste module cookie sunt utilizate pentru a analiza modul în care utilizatorii utilizează site-urile web, evidențiind articole sau servicii care ar putea fi de interes pentru utilizatori, monitorizând performanța site-ului și identificând cele mai populare pagini, cele mai eficiente mijloace de conectare a paginilor sau pentru a determina de ce unele pagini primesc mesaje de eroare – aceste module cookie sunt utilizate doar pentru analiză și creare de statistici, fără a colecta vreodată informații de natură personală.

În aceste scopuri, ROVENSA, S.A. poate oferi o experiență de înaltă calitate utilizatorilor sau clienților, personalizând informațiile și ofertele și identificând sau corectând orice probleme care ar putea apărea în cursul utilizării acestora.

În ceea ce privește tipul de valabilitate, există două tipuri de module cookie:

  • (i) cookie-uri permanente – sunt cookie-uri stocate în dispozitivele utilizate pentru a accesa canalele (calculatoare, telefoane mobile etc.) la nivelul aplicației informatice utilizate pentru navigarea pe internet („browser”) și sunt utilizate ori de câte ori Utilizatorul sau Clientul vizitează din nou orice canal – în general, acestea sunt utilizate pentru a direcționa navigarea în funcție de interesele Utilizatorului sau Clientului, permițând ROVENSA, S.A. să ofere un serviciu mai personalizat;
  • (ii) cookie-uri de sesiune – acestea sunt cookie-uri temporare care sunt generate și sunt disponibile doar până la sfârșitul sesiunii, deoarece la următoarea accesare a browserului de către Client/Utilizator, cookie-urile nu vor mai fi stocate – informațiile obținute permit gestionarea sesiunilor, identificarea problemelor și oferirea unei experiențe de navigare mai bune.

Utilizatorii și clienții pot dezactiva în orice moment o parte sau toate modulele cookie – trebuie să urmeze instrucțiunile disponibile în fiecare dintre aplicațiile software utilizate pentru navigarea pe internet („browsere”). Cu toate acestea, dezactivarea cookie-urilor poate duce la pierderea accesului la unele dintre funcționalitățile site-urilor.

ROVENSA S.A., în contextul canalelor de comunicare electronică directă, poate utiliza, de asemenea, cookie-uri la deschiderea diferitelor comunicări electronice trimise, cum ar fi buletinele de știri și poșta electronică, în scopuri statistice – dezvăluind dacă astfel de comunicări au fost deschise și monitorizând clicurile prin link-uri sau reclame în cadrul acestor comunicări.

Tot în această categorie de cookie-uri, Utilizatorii și Clienții au întotdeauna posibilitatea de a dezactiva trimiterea de comunicări electronice prin intermediul opțiunii specifice din foaia de subsol a acestora.

Comunicarea datelor către alte entități

Dezvăluirea de informații sau prestarea de servicii de către ROVENSA S.A. către Utilizatorii sau Clienții săi prin intermediul canalelor poate implica, eventual, utilizarea serviciilor unor terți subcontractați, inclusiv entități cu sediul în afara Uniunii Europene, pentru a furniza anumite servicii, ceea ce poate implica accesul acestor entități la datele personale ale Utilizatorilor sau Clienților.

În aceste circumstanțe și ori de câte ori este necesar, ROVENSA S.A. va recurge numai la entități subcontractate care prezintă garanții adecvate de executare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele standardelor aplicabile, aceste garanții fiind formalizate într-un contract semnat între ROVENSA, S.A. și fiecare dintre aceste terțe părți.

Destinatarii datelor

Cu excepția respectării obligațiilor legale, în nici un caz nu va exista vreo comunicare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Destinatarilor Serviciilor sau Clienților către terți care nu sunt entități subcontractate sau destinatari legitimi și, de asemenea, nicio altă comunicare nu va fi efectuată în alte scopuri decât cele menționate mai sus.

Transferuri internaționale de date

Orice transfer de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională se efectuează numai în cadrul îndeplinirii unor obligații legale sau garantate, în conformitate cu normele juridice comunitare și naționale aplicabile în acest sens.

Măsuri de securitate

Ținând cont de cele mai avansate tehnici, de costurile de aplicare și de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile, de probabilitate și gravitate variabilă, pentru utilizatori sau clienți, ROVENSA S.A. și toate entitățile care sunt subcontractanții săi aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului.

În acest scop, sunt adoptate o serie de măsuri de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva divulgării, pierderii, utilizării abuzive, modificării, prelucrării sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorilor, a Beneficiarilor de servicii sau a Clienților de a păstra secrete codurile de acces, de a nu le împărtăși cu terțe părți și, în cazul particular al aplicațiilor informatice utilizate pentru a accesa canalele, de a menține și de a păstra dispozitivele de acces în condiții de siguranță și de a urma practicile de siguranță recomandate de producători și/sau operatori, în special în ceea ce privește instalarea și actualizarea aplicațiilor de securitate necesare, printre altele, aplicațiile antivirus.

Având în vedere necesitatea de a subcontracta servicii către terți care pot avea acces la datele personale ale Utilizatorilor sau Clienților, subcontractanții ROVENSA S.A. vor fi obligați să adopte măsuri și protocoale de securitate la nivel de organizare și caracteristici tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, precum și pentru a preveni accesul neautorizat, pierderea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Exercitarea drepturilor de către persoanele vizate de datele cu caracter personal

În calitate de persoane vizate de datele cu caracter personal, Utilizatorii și Clienții ROVENSA S.A. pot, în orice moment, să își exercite drepturile privind protecția datelor și a vieții private, în special drepturile de acces, rectificare, ștergere, portabilitate, limitare sau opoziție la prelucrare, în condițiile și limitările prevăzute în standardele aplicabile.

Orice cerere de exercitare a drepturilor privind protecția datelor și a vieții private trebuie adresată, în scris, de către persoana vizată, Biroului pentru protecția datelor, în conformitate cu procedura și datele de contact descrise mai jos.

Reclamații sau sugestii și raportarea incidentelor

Utilizatorii și clienții ROVENSA S.A. au dreptul de a depune o plângere prin depunerea unei plângeri la autoritățile de control al protecției datelor. Utilizatorii și Clienții ROVENSA, S.A. pot, de asemenea, să facă sugestii prin intermediul unei corespondențe electronice trimise Biroului de protecție a datelor.

Raportarea incidentelor

ROVENSA S.A. a implementat un sistem de gestionare a incidentelor în domeniul protecției datelor, al confidențialității și al securității informațiilor.

Orice Utilizator sau Client care dorește să raporteze apariția oricărei situații de încălcare a datelor cu caracter personal care cauzează, în mod accidental sau ilegal, distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, poate contacta Biroul de protecție a datelor sau poate utiliza datele de contact generale ale ROVENSA S.A. descrise mai sus.

Modificarea politicii de confidențialitate

Pentru a asigura actualizarea, dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a acesteia, ROVENSA S.A. poate, în orice moment, să aducă orice modificări considerate adecvate sau necesare la această politică de protecție a datelor și de confidențialitate, iar publicarea acesteia este asigurată pe diferite canale pentru a garanta transparența și informarea utilizatorilor și clienților.

Consimțământul și acceptarea explicită

Termenii Politicii de protecție a datelor și de confidențialitate sunt complementari termenilor și prevederilor referitoare la datele cu caracter personal prevăzute în Condițiile generale de utilizare a canalelor ROVENSA S.A.

Dezvăluirea liberă, specifică și în cunoștință de cauză a datelor cu caracter personal de către persoana vizată implică cunoașterea și acceptarea condițiilor cuprinse în prezenta Politică, având în vedere că, prin utilizarea canalelor sau prin punerea la dispoziție a datelor lor cu caracter personal, Utilizatorii, Destinatarii serviciilor și Clienții autorizează în mod expres prelucrarea acestora, în conformitate cu regulile definite în fiecare dintre canalele sau instrumentele de colectare aplicabile.

Biroul de protecție a datelor

Pentru exercitarea oricărui tip de drepturi privind protecția datelor și a confidențialității sau pentru orice subiect legat de protecția datelor, confidențialitatea și securitatea informațiilor, utilizatorii, beneficiarii de servicii și clienții ROVENSA S.A. pot contacta Biroul de protecție a datelor prin e-mail dataprotection@rovensa.com, descriind obiectul cererii și indicând o adresă de e-mail, un număr de telefon de contact sau o adresă poștală pentru răspuns.